ฟังหวยออกออนไลน์ ฟังหวยออก ฟังหวยออนไลน์ สดๆ ฟังหวยออก ฟังผ่านอินเทอร์เน็ต คลื่นวิทยุ AM 891 เครือข่ายวิทยุฯ แห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ ฟังสดๆที่นี่เท่านั้น โดยปกติแล้ว หวยจะออกถ่ายทอดสดเสียงวันที่ 1 และวันที่ 16 ของทุกเดือน ตั้งแต่เวลา 14:30น. – 16:00น. โดยประมาณ