ONDIO.in เปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2554 โดยมีวัตถุประสงค์คือการอนุรักษ์เพลงเก่า เปิดเพลงในรูปแบบของวิทยุออนไลน์แนวเพลงสตริงเก่าเท่านั้น จำนวนผู้ฟังในช่วงแรกมีไม่ถึง 10 คน ซึ่งผู้ฟังในจำนวนไม่ถึงสิบคนนี้ก็ได้มีการแนะนำกันแบบปากต่อปาก จนถึงทุกวันนี้มีผู้ฟังหลักพันคน

ในช่วงแรกที่ก่อตั้งเว็บไซต์แห่งนี้เจ้าของเว็บไซต์คือพีเจติ๊กได้ใช้ทุนส่วนตัวในการก่อตั้ง มีค่าใช้จ่ายเซิร์ฟเวอร์วิทยุในทุกๆเดือน ซึ่งยังไม่เปิดรับโฆษณาแต่อย่างใดทำให้ไม่มีรายได้เข้ามา จนมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ไม่สามารถจะแบกรับภาระค่าใช้จ่ายนี้ได้ จนเกือบปิดตัวเว็บไซต์ลง แต่ก็มีผู้ฟังจำนวนมากได้ร่วมกันบริจาคเงินค่าใช้จ่ายเข้ามาซึ่งยอดเงินที่ได้เข้ามาก็เป็นหลักหมื่น จึงสามารถต่ออายุเว็บไซต์แห่งนี้ต่อไปได้อีก

ในปลายปี 2555 ได้มีการเปิดห้องเพลงใหม่เพิ่มเข้ามา เพื่อรองรับผู้ฟังกลุ่มใหม่ ซึ่งก็ถือว่าผลตอบรับค่อนข้างดี หลังจากนั้นก็ได้มีการเปิดตัวในส่วนของเพลงลูกทุ่งเพิ่มเข้ามาอีก 1 ห้องรองรับผู้ฟังที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

ปัจจุบันรายได้จากค่าโฆษณาภายในเว็บไซต์ ONDIO นั้นเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายในเรื่องเซิร์ฟเวอร์พอร์ตวิทยุเท่านั้น ในส่วนของพีเจทุกท่านที่ทำหน้าที่เปิดเพลง ไม่ได้ค่าจ้างจากทางเว็บไซต์ ทุกท่านเข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้ด้วยความรัก ความเสียสละ ต้องขอขอบคุณเหล่าพีเจทั้งหลายที่ทำให้เว็บไซต์แห่งนี้ได้มีชีวิตขึ้นมา

ท้ายที่สุดต้องขอขอบคุณสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เว็บไซต์แห่งนี้อยู่มาได้จนถึงปัจจุบัน นั่นก็คือผู้ฟังทุกๆท่าน เพราะหากไม่มีผู้ฟัง เว็บไซต์แห่งนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเปิดเพลงให้ใครฟัง