ผลงานเพลงใหม่ “มีไลน์ป่ะ?!” By ลูกตาล&เมอร์ซี่

Luktarn & Mercy(ลูกตาล ชลธิชา & เมอร์ซี่ ชนากานต์) การรวมตัวเพื่อสร้างความสุข ในแบบเฉพาะกิจ กับการดูโอ ครั้งแรก ในชื่อ Luktarn & Mercy